kbm management consulting gelooft in performance via mensen en hun vermogen om samen tot noodzakelijke veranderingen, vernieuwingen en verbeteringen te komen.  
 
kbm management consulting weet vanuit grondige kennis en ruime ervaring op het gebied van Organisatie en Management en van kwaliteit- en veranderingsmanagement, 
- via structurering, visualisering en 't interactief maken van processen
betere en snellere output te genereren in de vorm van strategische- en operationele oplossingen, besluiten en innovaties.
Deze output wordt gekenmerkt door een sterk commitment en een grote participatiegraad van alle betrokkenen. 
 
 
 
Kennis van en ervaring met nationale- en internationale bedrijfsculturen maken kbm management consulting tot de vanzelfsprekende partner in het oplossen van land- en cultuuroverstijgende problematieken.
 
kbm management consulting ziet het tevens als een opdracht haar kennis, kunde, vaardigheden en eigen praktijkervaring op de zo-even genoemde gebieden, te delen met managers en leidinggevenden door het aanbieden van coaching, counseling, workshops en trainingen. 
 
Bijzonder kenmerk
kbm management consulting maakt gebruik van de volstrekt unieke SolutionsMap® methode om de kennis, kunde en ervaring van de betrokkenen in een organisatie maximaal te benutten.

SolutionsMap® is een gestructureerd, interactief en visueel groepsproces, waarmee maximale creativiteit, kennis, kunde en ervaring van alle deelnemers wordt gerealiseerd in een omgeving van fair play met gelijkwaardige deelname en inbreng van elke deelnemer!
 
  

  kbm management consulting

Koperwiekweg 11
3403 ZT IJsselstein

Telefoon 

06-51345168
e-mail info@kbm-mc.nl